Dr. Ámbédkar Iskola

Prindzsárdo haverim - zsici tábor 2013 Salgótarján

2013.05.16. Kategorizálva: Címlap   

Hevenu sálom alehem! Távesz baktalo!

Tapasztalataink szerint a zsidó és cigány közösségekben felmerülő probléma az intolerancia, ami alól a fiatalabb generáció sem kivétel. Úgy gondoljuk, egy közös tábor roma és zsidó fiatalokkal lehetőséget teremt arra, hogy azok a zsidó középiskolások, akik részt vesznek programunkon tapasztalataikat, élményeiket személyes szinten túl saját iskoláikba, baráti társaságaikba, a zsidó és cigány közösség egészébe továbbadják a jövőben.

A tábor címében szereplő két szó közül az első cigány, a másik héber eredetű. Ezt a logikát követve szeretnénk összehozni roma és zsidó fiatalokat — táborunkban a két kisebbség tagjai a baráti kapcsolatok, közös élmények és egymástól — egymásról való tanulás során közelebb kerülhetnek a zsidó illetve a cigány kultúrához. A közös élményeket követően pedig olyan tapasztalat birtokában lesznek a táborozók, mellyel saját, lokális, budapesti környezetükre is hatással lehetnek.

Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a Dr. Ámbédkar Iskola és a Szarvasi Zsidó Nemzetközi Ifjúsági Tábor egy közös hétvégét szervezett, mely Salgótarjánon került megrendezésre 2013. április 19-21-én.

A tábor roma résztvevői sajókazai, alsózsolcai valamint ózdi középiskolások.

A tábor hatása természetesen kétoldalú — az egymásról való tanulásnak fontos része, hogy azok a fiatalok, akik korábban nem találkoztak a zsidósággal, megismerkedjenek zsidó fiatalokkal. A zsidó gimnazisták pedig a TETT — Te Tudsz Tenni programsorozat résztvevői, akik a 2012-2013-as tanévben több kisebbségi illetve hátrányos helyzetű csoporttal is megismerkedtek. A csoport tagjai alapvetően nyitottak és toleránsak a különböző kisebbségekkel, ám személyes tapasztalataik, kapcsolataik budapesti környezetükben eddig nem voltak. Számukra a tábor egy lehetőség, hogy azokat az érzéseket és gondolatokat, melyek a cigánysággal kapcsolatban korábban felmerült bennük, meg is tapasztalják.

A video a zsici táborban készült. A gyerekek nagyon jó érezték magukat,megismerkedtek egymás kultúrájával, szimbólumaival, azok történeteivel játékos programok keretében..
Köszönjük a szervezők munkáját!

Este a program vendége volt a Romungro Gipsy Band: (video)

Beszámolók a táborról:

Beszámoló az egyik TETTestől:
http://www.szarvastabor.hu/cikk.php?ID_cikk=82

Hevenu sálom alehem! Távesz baktalo!

Idén először került megrendezésre az első cigány-zsidó tábor, amelyben én is részt vehettem, mint, madrich (ifjúság vezető). Őszinte izgalommal készültem erre a táborra, mert egy teljesen új világ készült kinyílni előttem. A tábor előtt egy héttel összeültünk zsidó egyetemistákkal megírni a tábor programját. Bár igaz, én akkor, azt sem tudtam, hogy akikkel együtt fogok dolgozni zsidó származásúak. Azon a hétvégén a többiektől betekintést nyerhettem egy kicsit a zsidó kultúrába, és a mindennapjaikba. Voltak félelmeim is a táborral kapcsolatban. Nagyon nehéznek tartottam, olyan programokat kitalálni, és megvalósítani ahol a két kultúra megismerkedhet egymással, ezt úgy, hogy a gyerekeket is érdekelje a másik kultúra. Önmagammal szemben is voltak félelmeim, hiszen cigányként, cigány és zsidó diákokkal együtt dolgozni nem tűnt könnyű feladatnak. A tábor céljai között szerepelt a kisebbséggel kapcsolatos fogalmak megismerése és azok tisztázása is.

Én Ózdon csatlakoztam az Ámbédkaros diákokhoz. Néhányukat már ismertem. A buszon beszélgettünk, hogy ki mit vár ettől a tábortól, és az volt a tapasztalatom, hogy ők már nagyon várják, érdeklődnek a zsidó diákok iránt. (…) Vacsorával kezdtük az estét. Zsidó hagyomány szerint gyertyákat gyújtottunk és zsidó kalácsot is ettünk. Az estét ismerkedős játékokkal, zsidó táncokkal és dalokkal, illetve a tábor tánc megtanulásával folytattunk. Összesen 22 diák jött el, és körülbelül 12-en voltunk szervezők, ebből 4-en madrichek, egy zsidó és egy cigány felosztásban vezettünk csoportot.

A szombatot reggelivel, közös játékkal, és csoportfelosztással indítottuk. Igyekeztünk minden játékkal egy kicsit közelebb vinni egymáshoz a diákokat. Madrich time-al folytattuk a napot, melynek inkább a játék volt a célja. Megcsináltuk a diákokkal a közös zászlót, peulával folytattuk, melybe már egy kicsit oktatás jellegű információkat is belevettünk. Felvetődött a kisebbség kérdése.

Mi az, hogy kisebbség, a diákok hogyan élik meg ezt általában? A cigány diákok szemszögéből más volt a kisebbség szó jelentése, mint a zsidókéban. A cigány diákok első gondolata, a cigány kisebbségi képviselők voltak, míg a zsidó diákok meghatározták, hogy mi a kisebbség.

Nagyon érdekes volt, mert szinte egymást tanították. Figyeltek egymásra. Felvetődött a két kisebbségek közötti házasság is. Az egyik Ambédkaros diák nagyon szépen megfogalmazta, hogy számára nincs olyan, hogy különbséget tesz lány és lány között. ,,Ha valakibe beleszeretek, nem fogom azt nézni, hogy milyen a származása, csak azt, hogy engem szeressen, és ez a lényeg!” Annyira szimpatikus volt ez a megnyilvánulása a többi diák felé, hogy véleményem szerint ekkor dőlt le az a bizonyos,,fal” közöttük.

A diákok zsidó és cigány dalokat, meséket, tanulhattak, és kézművesedhettek, bemutatták egymásnak kultúrájukat. A cigányoknál elengedhetetlen volt a tánc, a zene, és a cigány himnusz. A zsidók egy színházi jelenettel mutatták be, hogy milyenek általában a zsidók. Hagyománytisztelők, vallásosak, sokszor vitatkoznak, de ha ünnep van, akkor mindenki szereti a másikat. Az este folyamán érkezett hozzánk a Romungro Gypsy Band autentikus cigányzenekar. A zsidók és cigányok együtt mulattak. Együtt táncoltak, együtt próbálhatták ki a zenekar hangszereit. Amál, a másik csoport vezetője remekelt. Szájdobolt, kanalazott, táncolni tanította a zsidó diákokat. Ezt az estét mindannyian nagyon élveztük. A diákok este még nagyon sokáig fent voltak. Mi szervezők nem is zavartuk őket, mert önszántukból beültek egy terembe, és beszélgettek. Másnap elmesélték, hogy nagyon boldogok. Megismerkedtek egymással, nem csak, mint, zsidó és cigány, hanem mint ember az emberrel. (…)

Megtiszteltetés volt számomra, hogy részt vehettem a táborban!

Horváth Ida, Debreceni Egyetem, II.évf. , Önkéntes

Nincs komment:

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Vendel nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok