Dr. Ámbédkar Iskola

Million Kassa Bekele (ሚልዮን ካሳ በቀለ): Nyári cserkésztábor Sajókazán

2017.10.16. Kategorizálva: Címlap   

Nyári cserkésztábor Sajókazán 2017

(Million Kassa Bekele Etiópiából, a Pécsi Egyetem MA hallgatója, a Dr Ámbédkar Iskola önkéntese egy éve.)

A közelmúltban lehetőségem volt részt venni egy Sajókazán rendezett cserkésztáborozáson, amit Franciaországból érkezett szekuláris (nem vallásos) cserkészek, név szerint Cé Cé, Oscar, Nais, és Clara szerveztek. Ez a program a francia cserkészek és a Dr. Ámbédkar Iskola együttműködésének gyümölcseként jött létre. A jól megszervezett és sikeresen lezajlott tábornak azonban előzményei is voltak. Az iskola többször próbálta megszervezni ugyanezt a programot a Magyaroroszágon működő cserkészmozgalommal együttműködve. Magam is jelen lehettem egy ilyen végül csúfos kudarcot valló megbeszélésen, amely kudarcnak egyértelmű oka volt.

Hátul cserkész nyakkendőben Cé Cé , a marseille-i cserkészparancsnokunk

(Hátul cserkész nyakkendőben Cé Cé , a marseille-i cserkészparancsnokunk)

A magyar cserkészmozgalom- a legtöbb más cserkészmozgalomhoz hasonlóan- a jobboldali és a jobboldali politikával egyetértő egyházi mozgalmak hatása alá került. A magyarországi nacionalista mozgalmak- nem különbözve ezzel Kelet-Európa legtöbb más nacionaista mozgalmától- át vannak itatva cigányellenességgel. Ennél több magyarázat nem is szükséges annak megértéséhez, miért vallott kudarcot a Dr. Ámbédkar Iskola és a magyarországi cserkészek közös táborszervezési kísérlete, miközben megállapíthatjuk, a magyar cserkészek között is találhatóak értelmes emberek. Sajnálatos tény, hogy az ő hangjuk el lett hallgattatva. Szerencsére a táborszervezők nem adták fel és a tábor végül egy Magyaroroszágon kívüli nagyon progresszív cserkészmozgalom elkötelezett tagjainak segítségével került megszervezésre.

A táborban tett látogatásom alatt meggyőződtem az ilyen jelleggű programok fontosságáról nem
csupán egy nyári szünidőt kitöltő foglalkozás értelemben, hanem mozgalmi keretekbe ágyazva is.
Ez akkor vált nyílvánvalóvá számomra, amikor megfigyelhettem, a művészetileg nagyon tehetséges gyerekek a cserklészek által szervezett kiszámítható és átlátható keretek között mekkora kedvet kaptak az általuk vonzónak érzett tevékynségek fáradhatatlan és kitartó gyakorlására, próbálására, tanulására. A sajókazai gyerekekkel és legelsősorban a sajókazai fiú-rapcsapattal való találkozásom megerősített ebben a vélelmemben. A művészeti tevékenységek tanulása, gyakorlása és alkotása során a részt vevő fiatalok önértékelése megváltozik, a környezetükkel az őket körülvevő világgal való kommunikációjuk az álltaluk szeretett és jól művelt művészeti tevékenység eszközeivel élve biztonságosabbá válik számukra, így jobban meg is tudják osztani érzéseiket és gondolataikat a külvilággal, ami újra csak önbizalmukat és önismeretüket erősíti.

Később a táborban résztvevő fiatalok elmondták nekem, hogy a tábort rendkívüli módon élvezték és rákérdeztek arra is, eddig miért nem kerültek megszervezésre hasonlók. Túlzás nélkül állíthatom, nem egy tábor hétköznapjait, hanem egy mozgalom megszületését volt szerencsém végigkövetni a Sajókazán eltöltött idő alatt. Egy olyan mozgalomét, amely segít a sajókazai Roma fiataloknak és másutt lakó társaiknak újrafogalmazni a bennük élő és őket körülvevő valóságot, amely ráébreszti őket a bennük rejlő lehetőségekre és erőre és amely a jövőben segíteni fogja őket a mindenkit megillető, méltó emberi életért folytaott harcukban. A most felsoroltak nem csupán ideológiai és filozófiai frázispufogtatások, hanem a mindennapi élet konkrét helyzeteinek feléismerésében és az arra való reakcióképességben történt változás, fejlődés a táborban részt vevő roma fiatalok személyiségében.

Miután megfigyelhettem, a roma fiatalok folyamatos harcát az őket súlytó intézményi ellehetetleítéssel és kirekesztéssel jó volt látni, ahogy a cserkésztábor alatt megrendezésre kerülő cserkészgyűlések egy jó pótlékkal, vigasszal tudtak szolgálni a keresű és fájdalmas tapasztalatok feldolgozására, továbbá hogy a cserkészet szellemisége képes életben tartani a rossz dolgok elleni lázadás és az önszerveződés szellemét ami annyira fontos a fiatalok életében. A Sajókazán rendezett cserkésztábor ezek magvait hintette el a résztvevő fiatalokban.

Végsősőron a legnagyobb elismerés hangján kell szólnom mindazokról, akik lehetővé tették a program megvalósulását és akik elötelezettsége és bevonódása minden képzeletemet felülmúlta. Ez egyaránt érvényes a francia cserkészekre, a magyar szerbezőkre mint Üveges Lilla, Vanda és Gábor és a résztvevő sajókazai fiatalokra is, akikről bizonyossággal állíthatom,hogy nem “csak” egy újabb csapat tehetséges fiatal, hanem akik ha megfelelő támogatást kapnak, meg fogják változtatni a világot.

Nincs komment:

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató: Derdák Tibor

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Konrád és Tivadar nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 47
 • Mai oldal-megtekintések: 94
 • Összes látogató: 107231
 • Összes oldal-megtekintés: 1213033
 • Alexa nemzetközi helyezés: 19,526,556

Aktuális grafikonok