Dr. Ámbédkar Iskola

Manumissio inter amicos

2017.11.29. Kategorizálva: Címlap   

Manumissio inter amicos

Ferenc pápa így figyelmeztette az európaiakat 2014 június 5-én: „Integráció nélkül a cigányok a rabszolgaság új formáinak áldozataivá válnak”.

A Szentatya a Vatikánból látja a szégyenletes képet: Észak-Magyarország, Kelet-Szlovákia Isten háta mögötti falvaiban öregek, fiatalok mind, egész évben az árokszéleket gereblyézik havi 200 euróért. Ezért az összegért cserébe ki vannak zárva a tanulás vagy a normál munkavállalás lehetőségeiből. Egész életüket leélhetik ugyanabban a néhány utcában, ugyanabban a megvetett helyzetben, szellemi féken tartásban. A közmunka alattvalókat nevel. A teljesítmény nem számít, a jövő a meghunyászkodóké. Az Európai Unió keleti peremén új kasztrendszer épül.

A versenyképes tudás, a szabad munkaerőpiac és a tisztességes munkabér Közép-Európában ma kiváltság, amelyre születni kell. Aki iskolázatlan, netán cigány szülők gyermekeként látja meg a világot, alighanem egy életen át külön lakónegyedekben fog élni, és elkülönített intézményekbe irányítják őt. Amerikai és afrikai utazók ezen megdöbbennek, és rasszista elkülönítést vélnek látni. Indiai vendégeinknek a száz évvel ezelőtti kasztrendszer jut az eszükbe.

A magyar, szlovák, cseh, román, bulgár lakosság 5-10 %-a bőrszíne alapján megkülönböztethető roma. A pozsonyi, budapesti, bukaresti egyetemeken azonban nemigen találkozunk sötétebb bőrű roma diákokkal. A színesbőrű hallgatók Prágától Szófiáig úgyszólván mind külföldi ösztöndíjasok.

A gyerekek etnikai alapú szétválogatása Kelet-Európában már 6 éves korban megtörténik. Magyarországon például a „felső kasztokba” tartozó gyermekek jórészt már ekkor felvételt nyernek egy katolikus vagy protestáns „fehér” egyházi, alapítványi iskolába, és szüleik különórákra járatják őket. Biztosak lehetnek benne, hogy 12 év múlva érettségit szereznek, és egyetemre mennek.

Aki szegregált cigány iskolába kerül, az nagyjából lemondhat arról, hogy valaha megtanulja a szorzótáblát, vagy megértsen egy újságcikket. Átjárás nincs. A szegregáltan oktatott diákok jórészt a kötelező iskoláztatás végéig az általános iskolában maradnak, középfokú intézménybe soha nem is kerülnek.

Ha egy roma gyermek mégis továbbtanulna 14 éves kortól, elé még magasabb falakat emelnek. A tehetséges, ámde hátrányos helyzetű diákokat oktatásirányítási és pénzügyi ösztönzők vezetik ki a középiskolák világából. Magyarországon havi 30.000 ft (100 euró) havi állami ösztöndíjat igérnek, ha a fiatal a zsákutcás szakképzést választja, ahol nincs idegen nyelv, és csak nyomokban van matematika, természettudomány vagy művészet. A nyomorgó családokban ez eldönti a továbbtanulás kérdését: senki nem megy gimnáziumba, mert ott ilyen ösztöndíj nincsen. Pusztán már ezzel az egy költségvetési tétellel teljesen cigánymentesítik a gimnáziumokat. A nép pedig szavazatokkal hálálja meg az etnikailag tiszta középiskolákat és a bőkezű ösztöndíjakat.

PISA 2015

16 éves korban aztán a hátrányos helyzetű diákokat teljesen kiszivattyúzzák az iskolarendszerből a munkaügyi segélyek. A munkaügyi központ ugyanannyi pénzt ajánl a fiataloknak, mint amennyit a szüleik keresnek, s csak egy feltételt támaszt: „hagyd abba az iskoládat”. Havi 50-70.000 ft (200 euró) ígéretének nem tud ellenállni egyetlen rászoruló fiatal sem. Magyarország e csekély ráfordítással 2017-ig néhány év alatt a 17 éves korosztály 15 százalékát kivonta az iskolarendszerből! Nehéz kimondani a vádat: a Költségvetés egyre több pénzt költ arra, hogy a szegény sorsú fiatalok hagyják abba nappali rendszerű iskolai tanulmányaikat.

A tankötelezettség leszállításával a fiatalok kikerülnek az intézmények látóköréből, s egyre könnyebben kerülnek bűnbandák, emberkereskedők karmai közé.

Ha valaki föllázad a szellemi féken tartással szemben, és mégis a gimnáziumi tanulmányokat választja, mindössze havi 12.000 ft (40 euró) „iskoláztatási támogatás”-ra számíthat a magyar államtól. Ha pedig sötétebb a bőre, még rasszista előítéletekkel is szembe kell néznie. Egyre távolabb kerülünk a híres európai ideáloktól.

A Római Birodalomban a kereszténység elterjedésével mind gyakoribbá vált, hogy jó akaratú emberek fölszabadították a rabszolgákat. Ez volt a „manumissio inter amicos”baráti integetés. A kereszténység akkoriban az evangéliumokban kijelölt úton járt.

Ma sem nyugodhatunk bele, hogy a vallás társadalmi szerepe az elkülönült fehér elit iskolák fenntartása lenne. Most ismét szükség lett barátokra, hogy kiszabadítsuk polgártársainkat a közmunka és a kizsákmányolás béklyóiból.

Kérünk Téged, vegyél részt a mozgalmunkban: Adjál egy diáknak havi 40 eurót! Négy barát így havonta össze tudja adni a hiányzó 160 eurót egy érettségiző diák számára. Ez összesen öt barát. Egy rabszolgával kevesebb. Egy kiművelt emberfővel több.

Legyünk barátok!

http://magyarnarancs.hu/publicisztika/amiben-vilagutolsok-vagyunk-91164

https://qubit.hu/2017/11/26/ami-a-kozoktatas-eselykiegyenlito-szerepet-illeti-magyarorszag-abszolut-sereghajto

Számlavezető pénzintézet neve: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Számlatulajdonos:
Dr. Ámbédkar Ifjúsági Egyesület
3525 Miskolc, Tátra utca 2.
3720 Sajókaza, Sólyom Telep 7-9.

Pénzforgalmi jelzőszám: 16200106-11616685

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Nincs komment:

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Vendel nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok