Dr. Ámbédkar Iskola

Hogyan működünk?

2008.10.08. Kategorizálva: Címlap, Könyvtár   

Sikereink nyomán egyre több ember kerül kapcsolatba velünk. Sokan kérdik: hogyan működünk?

A külső szemlélőnek először az tűnik föl, hogy amíg más gimnáziumokban nem látni cigány fiatalokat, nálunk igen. Meg szokták jegyezni rólunk azt is, hogy mindennapos munkánkban megjelennek reformpedagógiai megközelítések (Waldorf, Freinet, Mahatma Phule, Paolo Freire).

A Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola és Felnőttoktatási Általános Iskola fenntartója a Dzsaj Bhím Közösség. A fenntartó egyházi szervezet, az iskola világnézetileg elkötelezett (1993. évi LXXIX tv. 81.§ (1)). Ez az elkötelezettség azonban nem sokban hasonlít ahhoz, amit más egyházi iskolákból ismerünk: nincs pl. kötelező hittan.

A Dzsaj Bhím Közösség olyan a Dr. Ámbédkar Gimnáziumnak, mint az állami iskoláknak az önkormányzat. Megbízza az iskola vezetőjét (Derdák Tibor igazgatót), jóváhagyja az iskola pedagógiai programját és meghatározza a költségvetését (1993. évi LXXIX tv. 102.§ (2)).

A fenntartó közösséget testület vezeti, mint az önkormányzatokat. A testületet így hívják: dhammamitrák gyűlése. Ennek élén áll Orsós János, tagjai jelenleg: Derdák Tibor, Kalányos László, Lázi István (Benő), Orsós Anna (Anikó).

Mivel a közösség egyetlen intézményt tart fönn, az irányítás közvetlenül, hierarchikus áttételek nélkül zajlik: nincs közoktatási bizottság (1993. évi LXXIX tv. 102.§ (1)), nincs művelődési osztály, nincs gamesz, és semmi hasonló. Így nyitottabbak lehetünk a külvilágra.

A működésünk abban mégis hasonlít nagyobb szervezetekére, hogy az emberi lépték és a közvetlen kapcsolat nálunk sem pótolja az írásbeliséget, az iktatott ügymenetet, a kezdeményezések írásos beterjesztését, a listák, kimutatások egybevetését. A fenntartói irányítással összefüggő döntés-előkészítő munkában Walter Anita hivatalvezető működik közre (1993. évi LXXIX tv. 102.§ (1).

Szervezetünk kis méretéből és eddigi rövid fennállásából adódik az a sajátosság, hogy nálunk minden anyagi vonatkozású kérdés átmegy a fenntartói irányítás körén, tehát Walter Anita közreműködésével Orsós János kezén. A fenntartó közösség vezetője előzetesen minden kérelmet, árajánlatot láttamoz, írásban reagál, majd pedig minden megállapodást és kifizetést ellenjegyez.

Ez különösen a költségvetésünket érintő szerződések, munkaviszonyok esetében jelent a megszokottól eltérő eljárást. Nálunk mindenki társadalmi munkában kezd tevékenykedni, majd a fenntartó részére önállóan leírja az ajánlatát. Ezután keletkezhet írásban bármilyen megbízás.

Az iskola nevelőtestülete hetente kétszer a déli órákban röpgyűlésen találkozik Sajókazán, mivel három helyszínen folyó munkánk elkötelezettséget, önállóságot, kreativitást, és állandó egyeztetést kíván mindenkitől. Hosszabb lélegzetű tantestületi ülésekre tanítási szünetekben kerülhet sor.

A stratégiai döntéseket egy szűkebb stáb hozza, melynek tagjai jelenleg: Czikray Adrienn, Derdák Tibor, Orsós János, Vicze Szabolcs. Ebbe a stábba az iskola szakmai környezetében változatos területeken kifejtett több éves, kiemelkedően eredményes munka alapján lehet bekerülni.

A sajókazai diákönkormányzat vezetője a 2008/9-es tanévben Lakatos Gábor. Ózdi és hegymegi telephelyeinken még alakul a diákok szervezete.

1 komment:

1 | Dr. Ámbédkar Gimnázium

2009. január 11. 19:56

Kedves Olvasó!

Ez az egyetlen anyagunk, amihez nem várunk hozzászólásokat. Az itt leírtakat ugyanis nem vitára szántuk, hanem szíves tájékoztatásul azoknak, akik szeretnének nálunk munkát végezni. A legjobb hozzászólás itt a bekapcsolódás a nálunk folyó munkába.

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Vendel nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok