Dr. Ámbédkar Iskola

Millei Ilona, Népszava, 2008. szeptember 11. csütörtök, 16. oldal

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! Hegymeg százhúsz lakosú borsodi település, gimnáziuma is van. A világos osztályteremben mintegy húsz fekete szempár szegeződik Derdák Tiborra, a Dr. Ámbédkar Gimnázium igazgatójára. A gyerekek keze ügyében egy Európa-térkép, megérkezésünkkor épp arról beszélgetnek, hol is van Svájc, ahol egy nagy jelentőségű esemény zajlik. Aztán átvonulnak a másik terembe, hogy az interneten saját szemükkel győződjenek meg arról, valójában mi is történik Svájcban. Bejön a kép, az apró villanásokat kíváncsi szempárak követik. Az egyik tizedikes fölöslegesnek tartja az ilyen kísérleteket, de a fizika törvényeit szerinte is kutatni kell. „Azért a legfontosabb, hogy az embernek legyen érettségije és egy jó szakmája” – mondja. „A kísérlet jó dolog, mert egyszer a Földön nem lesz élet, de addigra egy másik bolygón már lehet.”

Az univerzum keletkezésének nyomában

Nemcsak elindult tegnap a protonnyaláb Genf mellett, de az első ütközésekre is sor került a világ legnagyobb részecskegyorsítójában. Az érdeklődők, köztük sok iskolás, Magyarországon is élőben követték az eseményeket az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet honlapján sugárzott adásban. Az elkövetkező hat hétben még további hangolásokra lesz szükség, de a rendszer, úgy tűnik, stabilan működik – és a világvége is elmaradt.

Óránkénti 20 kilométeres sebességgel tegnap elindult a tudományos jelentőségű protonnyalábAz Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) hadronütköztetője, az LHC huszonöt éves tervezési, építési folyamat eredményeként született – hangsúlyozta Trócsányi Zoltán részecskefizikus. A gyorsító húsz ország tudósainak együttműködésével három és fél milliárd euróból épült meg százméteres mélységben, Svájc és Franciaország alatt. Sokan nem bíztak benne, hogy az útjára engedett protonnyaláb körbefuthat a huszonhét kilométeres gyűrűn, mert előzetesen csak egy három kilométeres szakaszon kísérleteztek a tudósok. Mások azt vetették fel, hogy a berendezésben létrejövő fekete lyukak a világ végét okozhatják. Trócsányi Zoltán úgy kommentálta az eseményeket: „Sikerült megvalósítani, hogy a nyalábot bevezették és háromszor körbevitték a berendezésben.”

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! Mint elmondta, ehhez azt kellett tenniük a kutatóknak, hogy az ütköztetőben felszerelt valamennyi mágnest megfelelő szögbe állítják, ugyanis mágneses térben lehet csak a töltéssel rendelkező részecskét eltéríteni a pályáján. Bár a kísérleti jellegű ütköztetéseket későbbre tervezik, már tegnap is történtek efféle „találkozások” – igaz, nem a protonok, hanem csak a nyaláb és a bennmaradt levegő között. Erre azért kerülhetett sor, mert a berendezésben ugyan vákuum van, de teljesen légüres teret nem lehet elérni – magyarázta a szakértő. A protonnyaláb vastagsága sem ideális még a kísérleti munkához, ahhoz ugyanis hajszálnál is vékonyabbra kell összesűríteni azt, most pedig még centiméterekben mérhető az átmérője. A rendszer azonban stabilan működik. „Megtörtént a döntő lépés. Ez olyan, mint amikor egy új óceánjárót először bocsátanak a vízre. Minden elem a helyén van, de ez csak azt jelenti, hogy úszik, és nem azt, hogy megy is” – ezt már Vesztergombi György, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezetben (CERN) működő magyar kutatócsoport vezetője mondta tegnap az MTI-nek válaszolva. A tudós beszélt az előttük álló feladatokról is. Ezek szerint következő lépésként az összes elemet összehangolják majd; várhatóan október 21-én megtörténik az első protonütköztetés is az LHC-ben. Az idő előrehaladtával azonban a protonnyalábot is gyorsítani kell, a tegnapi 20 km/óráról annyira, hogy elérje a fény sebességének 99,9999991 százalékát, vagyis az ütköztetéshez optimális sebességet. S hogy miért van minderre szükség? A program méltatói erre általában azt válaszolják: az LHC egyike az emberiség legnagyobb és legjelentősebb technikai vívmányának. Segítségével adatokat nyerhetünk a fekete lyukakról, az antianyagról, és feltérképezhetjük az univerzum keletkezését.

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! Egy 16 éves indiai lányt annyira felkavartak az európai „ősrobbanás-kísérletről” hírt adó, a világvége lehetőségét megpendítő tudósítások, hogy öngyilkosságot követett el. A Madhja Prades államban élő lány tegnap ivott rovarirtót, ugyanaznap, mikor Svájc és Franciaország határán beindították azt a részecskegyorsítót, amely a hozzá fűzött remények szerint kicsiben fogja rekonstruálni az univerzumot létrehozó ősrobbanást.

(NépszavaMTICERN)

További fotók és videók © CERN

Nincs komment:

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Vendel nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok