Dr. Ámbédkar Iskola

Felvételi tájékoztató 2010/11

2009.11.02. Kategorizálva: Címlap, Diákok   

A Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Felnőttoktatási Általános Iskola felvételt hirdet a 2010/2011-es tanévre.

Iskolánk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében három telephelyen: Sajókazán, Ózdon és Hegymegen, továbbá Baranya megyében Mágocson működik.

Gimnáziumunkban nappali, esti és levelező évfolyamon tanítunk. Kilencedik évfolyamon nyelvi előkészítő évfolyamot indítunk angol nyelvből. Iskolánk az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít föl.

Szakiskolánk informatikai, szociális szolgáltatások, ill. ügyviteli szakmacsoportba tartozó szakképzéseket indít. A szakiskola kilenc-tizedik évfolyama ezért nem válik el a gimnáziumi oktatástól: az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik a gimnáziumi program szerint tanulókkal azonos szervezeti keretben, tematikával és követelményekkel. A tanterv a tanulók többsége számára tartalmilag az érettségi követelményekre épül. A szakképzési évfolyamokon - az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott - szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik. A szakképző évfolyamokon folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot.

10. évfolyamra épülő szakképzéseink:

 • 33 346 01 Irodai asszisztens
 • 33 523 01 Számítógép-szerelő, - karbantartó
 • 33 762 01 Szociális gondozó

Érettségire épülő szakképzéseink:

 • 54 762 01 szociális segítő

Speciális szakiskolánkban, mely csak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei telephelyeinken működik jelenleg, lehetőséget biztosítunk a következő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatására a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: enyhe értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók.

Speciális szakiskolánkban a következő szakképzést kínáljuk:

 • 523470301003101 Számítógépes adatrögzítő

Iskolánkban lehetőség van az általános iskolai tanulmányok befejezésére. 16-23 év közötti fiataloknak ez a nappali szakiskola felzárkóztató évfolyamán lehetséges. 23 évnél idősebbek a felnőttek általános iskolájában tanulhatnak, és így akár munka mellett is elvégezhetik az iskolát levelező és esti évfolyamon. A felzárkóztató oktatásban résztvevőknek lehetőségük van részt venni minden olyan tanórán és programon, amelyek a szakiskolások és gimnazisták rendelkezésére állnak.

Iskolánkban Borsod-Abaúj-Zemplén megyei telephelyeinken minden évfolyamon lehetőség nyílik nemzetiségi tárgyak tanulására.

Iskolánk OM száma: 201035

Kódok Tanulmányi területek
01 Gimnázium sajókazai székhelyen
02 Gimnázium ózdi telephelyen
03 Gimnázium hegymegi telephelyen
04 Gimnázium mágocsi telephelyen
05 Szakiskola sajókazai székhelyen
06 Szakiskola ózdi telephelyen
07 Szakiskola hegymegi telephelyen
08 Szakiskola mágocsi telephelyen
09 Szakiskola 10 hónapos felzárkóztató oktatás sajókazai székhelyen
10 Szakiskola 10 hónapos felzárkóztató oktatás ózdi telephelyen
11 Szakiskola 10 hónapos felzárkóztató oktatás hegymegi telephelyen
12 Szakiskola 10 hónapos felzárkóztató oktatás mágocsi telephelyen
13 Szakiskola 20 hónapos felzárkóztató oktatás sajókazai székhelyen
14 Szakiskola 20 hónapos felzárkóztató oktatás ózdi telephelyen
15 Szakiskola 20 hónapos felzárkóztató oktatás hegymegi telephelyen
16 Szakiskola 20 hónapos felzárkóztató oktatás mágocsi telephelyen
17 Speciális szakiskola sajókazai székhelyen
18 Speciális szakiskola ózdi telephelyen
19 Speciális szakiskola hegymegi telephelyen

A felvételi eljárás során kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

4 komment:

1 | KATONA GÁBOR

2009. november 20. 20:41

ddd

2 | KATONA GÁBOR

2009. november 20. 20:43

T IGAZGATÓ ÚR
ÉRDEKELNE ENGEM, HOGY TÁRSADALOMISMERETET TANITANAK-E.
SZIVESEN DOLGONÉK ÖNÖKNÉL
VAN MÁR GYAKORLATOM

3 | Fodor Beáta

2010. március 24. 19:24

Tisztelt Igazgató Úr!
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának aulájában láttam egy álláshirdetést. Honnan lehetne erről több információt szerezni? Üdvözletem.

4 | Ádám Mónika

2010. április 2. 14:46

Ádám Mónika vagyok  érettségive,rendelkezem 2009-mályúsától,szeretnék tovább tanulni  valamilyen szakon Édes-szüleimet nem ismerem,24-éve a gyermek otthonba nöttem fe lde nagyon szeretnék tovább tanulni 
Ezért kérném a segitséguket köszönettel:Ádám Mónika

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Vendel nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok