Dr. Ámbédkar Iskola

F-Arm Pályázat

2015.01.27. Kategorizálva: Címlap   

Roma farm - “Szávitríbáí Phulé” सावित्रीबाई फुले

(Magyarország)

Előzmények:
http://www.dalit.hu/tuntetesek-athenban/
http://www.dalit.hu/viragot-a-virag-utcaba/
http://www.dzsajbhim.hu/asszonygyulekezet-sajokazan/
http://www.dzsajbhim.hu/osszefogtak-a-roma-asszonyok-sajokazan/
http://www.dzsajbhim.hu/dzsaj-bhim-strategia/

Diákok és szülők Sajókaza felvirágoztatásáért

A fotó Tina Carr alkotása, SajókazaA Dr Ámbédkar Iskola cigánytelepeken ajánlja fel a középiskolai érettségi lehetőségét Borsod megyében. A farm ehhez illeszkedve munkalehetőséget és az egészséges táplálkozás esélyét adja meg egy 1000 fős nagyon szegény roma közösség számára Sajókazán. A Farm névadója Szávitríbáí Phulé indiai tanárnő, aki az oktatás eszközeivel küzdött az elnyomott helyzetű lányok emberi jogaiért.

Év: 2015
A projektért felelős személy neve: Derdák Tibor
Szerepe a projektben: igazgató
Cím: 3720 Sajókaza Sólyom telep 7.
Telefonszáma: 06308302029
E-mail címe: derdak@ambedkar.hu
A projekt weboldala : ambedkar.hu/f-arm

Projektgazda: Dr Ámbédkar Iskola
Cím: 3720 Sajókaza Sólyom telep 7.
Honlap: www.ambedkar.hu
Jogi forma: közoktatási intézmény

Melyik szektorhoz tartozik a projektgazda szervezet: közszféra

Orsós János Indiában szántProjektötlet: A Dr Ámbédkar Iskola mezőgazdasági farmot hoz létre a diákok majdani és a szülők mostani megélhetésének segítése, a nők emancipációja érdekében. A farm a sajókazai Sólyom telepen jön létre, ami ma 800 fős cigánytelep. A telep valaha szénbányászok számára épült munkáskolónia volt: a lakásokhoz többnyire kiskertek tartoznak, a közelben pedig nagy területen zártkertek. A telep bejáratánál 2007-től építettük fel gimnáziumunkat, amelyben 100 fő folytatja tanulmányait. A diákok szülei, és az Asszonygyülekezet évek óta részt vesznek a mezőgazdasági tevékenységi ág megalapozásában, s most a szakirányú képzés elindításával megélhetéshez is jutnak néhányan. Vásárolt földterületeinken legeltető állattartást, baromfitenyésztést, vegyszermentes növénytermesztést és kiskereskedelmi tevékenységet indítunk. Összehangoljuk az iskolai tangazdaságot és a szülők kiskertjeit. Partnereink a Youtyúk tojásértékesítő hálózat, a Fővárosi Állat és Növénykert és a Corvinus Egyetem Befektetési Tanszéke és a Triratna Buddhista Rend. A szegény emberek saját szükségletre termelhetnek élelmiszert, a tangazdaság pedig szociális bolton keresztül értékesít. Egyetemistáink magas színvonalra emelik a gazdálkodást.

Projekt kezdete – az ötlettől a megvalósításig: Már 2007-ben, a gimnázium megalapításakor szerepelt a terveink között egy tangazdaság, melyre szakképzés épülhetne. Első ültetési akciónk a “Virágot a Virág utcába” volt 2009. tavaszán kvéker segítséggel. Ugyanekkor indítottuk a kártyás villanyórák felszerelésére irányuló kezdeményezésünket, hogy a családok pénzgazdálkodása normalizálódjon. A budapesti Filmszemle közönsége anyagi és erkölcsi támogatást nyújtott. 2009-től bekapcsolódtunk a bangladési Grámín program alapján “szegénybank”-ként ismert hazai “Kiút Program” kezdeményezésbe, amely mélyszegénységben élő családoknak nyújtott vállalkozóvá válási támogatást állattenyésztésre, fakitermelésre, mozgóárus tevékenységre, fuvarozásra. Sajókazán két csoport indult el 4-4 fővel ezen az úton, de úgy láttuk, hogy a mélyszegénységnek ezen a szintjén napi szakmai és pénzgazdálkodási segítség nélkül kétséges a siker. A Máltai Szeretetszolgálat, a Növényi Diverzitás Központ és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület vetőmag-adományai indították el kiskert programunkat 2010-től. A Raiffeisen Bank, az Open Society Institute és az innsbrucki MPreis segítségével 2007 és 2015 között ingatlanokhoz jutottunk, reálissá vált a sokoldalú farm.

A fotó Zsúdel Gábor, SajókazaJelenlegi állapot: Az iskolának 10 ingatlanja van oktatási célra, s ezekben van 100 baromfi, egy kisebb kecskenyáj, egy gombapince, egy bio-brikett-gyártó készülék, 2 hektár föld és négy kiskert. Jelenleg bővítjük a pulykaudvart, a teheneink és a szamár istállóit. A Fővárosi Állat és Növénykert indiai zebupárt adományozott iskolánknak a farmunk indiai jellegének megalapozása érdekében. A jelenlegi feladatokat három iskolai technikai dolgozónk látja el, akik gimnazista diákjaink szülei. Kisegítő munkaerők azok a közérdekű munkások, akik szabálysértési büntetéseiket váltják közösségi munkára egyházi szervezetünk keretei között. Az iskola szakképzési programjának engedélyeztetése folyamatban van. A Munkaügyi Központ ezekben a hónapokban mezőgazdasági munkás átképzést tart tucatnyi helyi roma munkanélkülinek, akik között diákjaink szülei is vannak. Nagy hasznát vesszük a falu túlsó végén lévő 100 fős oláhcigány telep lakóinak, mivel ők a sólyom-telepiektől eltérően tradicionálisan nem ipari hanem mezőgazdasági munkások voltak. Mivel programunk elnyomott helyzetű lányok-asszonyok számára kínál lehetőséget, felvettük a kapcsolatot a Savitribai Phule Pune University-vel.

Jövőbeli kilátások: Közvetlen célunk az évek óta fejlődő farmunk valódi tangazdasággá és szociális szövetkezetté való fejlesztése. A “gazda” szakképzés elindításához karám, ól, sajtműhely, növényszárító berendezés és fóliasátor épül. Az önellátás céljából indított családi kiskert program termékei lassan megjelennek az értékesítésben is. Indiai partnereinkkel és a Fővárosi Állat és Növénykerttel együttműködve, indiai fűszernövény és háziállat fajokkal gazdagodva a farm kézzelfoghatóan jeleníti meg a névadó indiai tanárnő világát, s így az emberi jogi üzenetét is: a nők és a faluszéli elnyomottak emancipációját. A tangazdaság tehát nemcsak a sajókazai gimnázium tanulóit tanítja, hanem a szélesebb nagyközönség érdeklődését is kielégítheti mind emberi jogi, mind gazdálkodási, mind pedig természettudományos szempontból. Távolabbi célkitűzésünk, hogy a gimnázium más telephelyein, tehát az alsózsolcai, a mátraverebélyi cigánytelepen is hasonló farmot hozzunk létre az alsózsolcai metodista gyülekezettel és a tari buddhistákkal együttműködve.

A fotó Tina Carr alkotása, SajókazaVéleménye szerint mi az igazán új a benyújtott projektben: A projekt épít cigány környezetben megvalósult mezőgazdasági projektek tapasztalataira (Autonómia, Kiút Program, Minden gyerek lakjon jól), de új minőséget képvisel, mert a családi gazdaságokat szövetkezetbe szervezi, és középfokú képzéssel, sokoldalú mintagazdasággal segíti. Így kerüljük el a vállalkozó családok oly gyakran látható magára maradását, és fenyegető gazdasági csődjét. Projektünk hasonlít egyes vallási közösségek mezőgazdasági projektjeire is, de míg a hutteriták, habánok, krisnások a közösség saját híveit foglalkoztatják, addig mi (a középkori kolostori gazdaságokhoz hasonlóan) a helyi falusi lakosság egészének nyújtunk szakmai és megélhetési távlatokat. A vallási háttér a magyar környezetben egyre súlyosabb korrupciós nyomással szemben újszerű védelmet ad. A szegényeket célzó programok középpontjában anyagi szempontok állnak, olykor hiányzik az elvi megalapozottság. Ezért a névadó indiai tanárnő révén emberi jogi agendát hozunk be. Sokszor látjuk pl., hogy a tradicionális családok gazdasági sikereivel párhuzamosan nem javul a továbbtanulási sikeresség, viszont nőttön nő a nők elnyomása. Középiskolánk és közösségünk e tendenciákkal szembeszegül.

Tevékenységi területek: munka / munkanélküliség / szakképzés , szegénység / hajléktalanság / eladósodás , iskolán kívüli képzés / szabadidő pedagógia , fogyatékosság , felnőttképzés / tudatosítás , család / ifjúságügy , nő-/férfispecifikus munka , település- / város- / régiófejlesztés , bűnügy / igazságszolgáltatás / elítéltek gondozása , migráció / interkulturalitás / etnicitás , szenvedélybetegségek

Korcsoport / a célcsoport kora: 12 - 18 év = fiatalok , 19 - 25 év = fiatal felnőttek , 26 - 60 év = felnőttek

A célcsoport neme: férfi és nőNincs komment:

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Gyöngyi nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok