Dr. Ámbédkar Iskola

Diófának három ága

2009.06.10. Kategorizálva: Címlap, Történet      Címkézve: ,

Fîrtácsi méj!

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz!

Boda Péter: Diófának három ága

Vrém sză né găszîm ku voj. Vrém sză urbim ku voj csé sză fijé ku kupiji nostri. Vrém sză făcsém o skulă, káré ánasztră-j. Vrém kît kupiji nostri sză umblă icsá în skulá nasztră. Biné-j dákă sî voj szpunéc csé vréc! Né găszîm în Szîmmártá vinir. Lá 9:00 száté dă diminecá vini Derdák Tibor sză urbesté ku voj. Lá 14:00 on urbi kum sză facsém skulá. Dăpă csán urbit migyém în skulá sî făcsém dvoru. Puném lemné sî florj.

V-ástiptăm dîn totu szuflitu!

Derdák Tibor, Kovács Zsuzsa, Orsós János, Orsós Szilvi, Vicze Szabolcs

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz!

Alsószentmárton, 2009. tavasz

Az Alsószentmártoni polgármester életet szeretne lehelni a kis falucskájába. Ennek érdekében felajánlotta az üresen álló iskolaépületet, a Kis Tigris Gimnázium egykori alapítóinak. A polgármester azt szeretné, ha a Dzsaj Bhím Közösség újraindítaná az egy éve kiüresedett általános iskolát.

Az alsószentmártoniak által jól ismert és kedvelt Derdák Tibor és Orsós János elfogadta az ajánlatot.

Szeptembertől újra gyerekzsivajtól lesz hangos az iskola. Nem is akármilyen iskola lesz ez! Hanem: Waldorf-iskola!

Ez azért nagyon fontos, mert ez a több évtizede ismert pedagógia eddig csak a tehetősebb, elit réteg gyermekei számára volt elérhető.

Idén szeptembertől ez nem így lesz. Alsószentmárton egy waldorf-iskolával büszkélkedhet!

Pár héttel ezelőtt többek között Derdák Tibor, Orsós János, Vicze Szabolcs, Kovács Zsuzsa és Orsós Szilvia lellátogatott a Baranya megyei kisfaluba.

Gyümölcsfákat, málnabokrokat és virágokat ültettek az iskola udvarába, hogy iskolakezdéskor már pirosan virító csemegével kedveskedhessenek a diákságnak.

Rengeteg szülő és érdeklődő lelkesen ragadott ásót a kezébe.

Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélőerejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban… A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk. (Rudolf Steiner)

A Waldorf-Iskolai mozgalom

Dr. Rudolf Steiner osztrák polihisztort 1919-ben felkérte Emil Molt, a stuttgarti Waldorf-Astoria cigarettagyár igazgatója, hogy a munkások gyerekei számára iskolát indítson. Az iskola 1919 szeptemberében nyílt meg. Az itt megvalósított nevelési koncepció bebizonyította eredményességét, Jelenleg már világszerte több mint hétszáz Waldorf módszerű iskola és kb 2000 nevelési, oktatási és gyógypedagógiai intézmény működik. Rudolf Steiner munkássága számos területen máig megmutatkozik: a biodinamikus mezőgazdaságban, gyógyászatban, művészetekben (festészet, építészet, euritmia), a szociális élet modern kezelésében, a gyógypedagógiában és a pedagógiában (óvodák, iskolák, tanárképzések). Steiner nevelésművészete szerint az oktatás a szabad szellemi élet követelményeinek megfelelően a politikai és gazdasági kényszertől mentes. Ezért szabad iskolákat kell létrehozni, amelyek arculatát az alapító és működtető közösség alakítja, formálja, s amely a gyerek ismeretéből indul ki.

A Waldorf-pedagógia Magyarországon

Az első magyar Waldorf iskola 1926-ban létesült Budán, a Kissvábhegyen.. A nácik németországi hatalomra kerülésével az iskolát 1933-ban megszüntették. A II. Világháború után ilyen szabad iskolák Kelet-Európában nem nyílhattak. 1960 és 1975 között a Török Sándor által szerkesztett folyóiratok (Család és Iskola, Gyermekünk) gyakran népszerűsítették a Waldorf-pedagógia alapelveit, általában a források megnevezése nélkül. 1989 szeptemberében a Művelődési Minisztérium engedélyével Solymáron megkezdődött a tanítás a Waldorf iskola első osztályában. Ez volt az első állampolgári kezdeményezéssel létrehozott iskola Magyarországon. Azóta megindult a gimnáziumi képzés is, a legnagyobbak idén tizenharmadik osztályosok a Pesthidegkúti Waldorf Iskolában. Az évek során újabb és újabb Waldorf iskolák és óvodák kezdték meg működésüket és ma már szinte az egész országot behálózzák.

A Waldorf pedagógia sajátosságai

A Waldorf iskolák hagyományosan 12 évfolyamos egységes iskolák. 12 év alatt tud a Waldorf-pedagógia által a gyerek, illetve a képességei kiteljesedni. A tanítást a Waldorf tanterv határozza meg, de igazodik a NAT-hoz is. (Az állami érettségire való felkészüléshez szükség van egy tizenharmadik évre is.) Az első nyolc évben az iskola osztálytanítói rendszerrel működik, vagyis (lehetőség szerint) egy ember vezeti végig az osztályt az általános iskolán. Kezdetben, vagyis 1-2-3. osztályban mident az osztálytanító tanít, kivéve néhány speciális tantárgyat, mint például az idegen nyelvet (nyelveket) és a gimnasztikát, euritmiát. A felsőbb osztályokban már más tanárokkal is találkoznak a gyerekek az órákon, de még mindig naponta több órát együtt tölt az osztály és az osztálytanító. Ez az erős kapcsolat a tanítás-tanulási folyamat egyik meghatározója. A tanítás első egysége a főoktatás, ez kb. 120 percet jelent mindennap. A tanítás beszélgetéssel kezdődik, ezt követi a fohász, amit közösen mondanak a gyerekek. A fohász odaviszi az osztályba teljes figyelmüket. “Megérkeznek” a gyerekek, létrejön az a hangulat, ami elengedhetetlen a tanuláshoz. Ezt a figyelemmel teli áhítatot fokozza a gyertyagyújtás, közös éneklés vagy furulyázás. Ezt követi a ritmikus kör, vagy ritmikus rész. (Az első négy osztály körformáját később fölváltja a frontális forma.) Ekkor verseket, mondókákat mondanak a gyerekek, kijárják a ritmusát, megjelenítik a verseket, dalokat. A szövegek mindig az adott tananyaghoz és az évkörhöz kapcsolódnak. A ritmikus rész megmozgatja a gyerekek testét-lelkét-fejét, vagyis az egész egyéniségüket. Utána meghatározott rendben helyükre mennek a gyerekek és következik a szó hagyományos értelmében vett tanítás, tanári előadás, magyarázat, kísérletek bemutatása, gyakorlás, füzetmunka. A Waldorf iskola nem használ tankönyveket. A gyerekek tankönyvei a saját maguk által készített - írt és rajzolt - nagyalakú, simalapú füzetek. Az alsóbb osztályokban ceruza és toll helyett méhviasz krétákat használnak. A főoktatás témája, tantárgya három-négy hetenként változik; epochális formában. A tanórák tömbösítve vannak, a tantárgyak nem változnak óránként. Az epochák lehetőséget adnak egy-egy nagyobb egység áttekintésére. Nem esik darabokra a témakör, s mivel megvan napról napra a folyamatosság, nem kell mindig újra kezdeni. Ez tehát az idő szempontjából is nagyon gazdaságos forma. Az epocha másik jelentősége abban áll, hogy a főoktatás hosszabb időkerete lehetőséget ad a nyugodt, kapkodás nélküli munkára, s ami talán még fontosabb; lehetőség van a dolgokat, témákat egységben vizsgálni, nem kell széttörni tantárgyi darabokra. (Pl. Az ókori görög történelem tanulásakor a gyerekek irodalmi alkotásokkal is ismerkednek; a füzetekben leírt szövegeken a helyesírást is tanulják, gyakorolják. Le is rajzolják a görög épületeket, tárgyakat. Görög tájakat festenek. Zenében is kapcsolódnak a görögséghez.) Az epochánként változó témájú főoktatást egy hosszabb lélegzetű szünet után a szakórák követik. A szakórákon olyan tárgyakkal foglalkoznak a gyerekek, amelyet nem epochális formában tanítunk: ének-zene, festés, rajzolás (külön is van, és az epochán belül is), angol, német, kézimunka, kézművesség. Vannak olyan szakórák is, amelyek gyakorló jellegűek; pl. a matematika epochák között gyakorló matematika órák biztosítják az ismeretek, képességek folyamatos fejlesztését. A Waldorf iskolában nincs osztályzás, a gyerekek részletes szöveges értékelést kapnak év végén a bizonyítványukban. Az osztálytanítóval, majd később a szaktanárokkal kialakult szoros kapcsolat naponta ad a gyerekeknek visszajelzést, értékelést.

A Waldorf-Iskola speciális tantárgyai

Euritmia Az euritmia egyfajta mozgásművészet, amit Rudolf Steiner fejlesztett ki. Az euritmia a gesztusokon keresztül próbálja meg kifejezni a beszéd hangjait, a zene dallamát, harmóniáját és ritmusát. Az iskolai oktatás keretében azért tanulják a gyerekek, mert javítja a koncentrációs és koordinációs képességeket, a saját test érzékelését, a térbeli tájékozódást, a testtartást, fejleszti a szociális tudatosságot és az önkontrollt.

Mezőgazdaság, kertészet A természettel való harmonikus kapcsolat nagy hangsúlyt kap tanításunk folyamatában. A harmadik osztálytól kezdődően a gyerekek maguk is végeznek mezőgazdasági munkát, így a saját tevékenységükön keresztül ismerkednek meg a természet körforgásának mélyebb összefüggéseivel, közvetlen és bensőséges kapcsolatot alakíthatnak ki a földdel. Ez a munka hatodik osztálytól válik igazán rendszeressé és komollyá. Pl. a gyerekek a munkákról, a növények fejlődéséről rendszeresen naplót vezetnek. A kerti és szántóföldi művelésben egyaránt biokertészeti módszereket alkalmaznak.

Kézimunka, kézművesség Az óvodai évektől kezdve fontos helyet foglal el a tevékenységek között. Természetes anyagokkal dolgoznak: méhviaszt, agyagot, gyapjút, gyapjúfonalat, filcet, papírt, terméseket, leveleket, stb használnak a gyerekek. Megtanulnak kötni, horgolni, hímezni, szőni, szabni-varrni, foglalkoznak gyöngyfűzéssel, gyöngyszövéssel, nemezelnek, stb. Ötödik osztálytól kezdve famunkákat végeznek. (A középiskolai évek alatt a kő- és fémmegmunkálással is megismerkednek majd.) Megtanulják a nagyobb és kisebb szerszámok használatát, pl. fűrész, véső, ráspoly, satupad, stb. A harmadik osztályban a házépítés epochában téglával, habarccsal és fával dolgoznak, ásót, lapátot, fűrészt, szöget, kalapácsot stb.használnak.

(Az osztályok részletes tantervét az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza, amely az iskola titkárságán - irodájában - tekinthető meg.)

Forrás: Fóti Szabad Waldorf Iskola

4 komment:

1 | Peti CINO PIKO ROM

2009. április 28. 13:42

VALAHONNAN NAGYON ISMERŐS AKI ÉNEKEL GYÖNYÖRŰ HANGJA VAN, ILYEN NINCS MÉG A FÖLDÖN! rÁADÁSUL AHOGY A DRÁGA IGAZGATÓJÚR ÜLTETI A FÁT, HÁT AZ MEG CSODÁLATOS!! a JÓ iSTEN ÁLLDJON MEG MINDENKIT!!!! ÁMEN!! ASHEN DEVLEHA  BUTE KAMIPESA, FJIC SZÖNÖTOS

2 | zzz

2010. június 29. 23:22

Szerintem nagy hülyeség ez a waldorf? Nincsenek könyvek? Akkor miből tanul az ember, ha nem könyvekből és alsó osztályban krétával írnak? akkor hogy tanulnak meg szépen írni? De jobb hogy nem csináltak ilyen iskola itt Alsószentmártonban
De ha lenne akkor biztos hogy nem íratnám oda a gyerekemet.

3 | Szecsődy Kata

2010. szeptember 24. 11:12

Ha innen a távolból bármit segíthetek - eszköz, anyag, tudás - akkor szóljatok, szükség van Rátok, örülünk Nektek!

4 | Davyd

2011. február 14. 15:24

Szerintem is nagyon jó ez a zene…
Péternek nagyon szép hangterjedelme van…
és a gitáros is eléggé pontosan kisér…. Szép harmónia a szép ének mellet…
Remélem nem hal ki az ilyen igényes cigány zene….
Üdv: Dávid :))

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Vendel nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok