Dr. Ámbédkar Iskola

Történet

     Nincs komment Megtekintve 3. 605 alkalommal

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. A megállapodás a Dr. Ámbédkár Iskola (3720, Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.) és az Amnesty International Magyarország (1067 Budapest, Rózsa u. 44.) között jött létre.

2. Az együttműködési megállapodás célja, hogy a Dr. Ámbédkár Iskolában megvalósuljon az Amnesty International Emberi Jogi Barát Iskola (Human Rights Friendly School) elnevezésű projektje.

3. Az együttműködés időtartama: 2011/2012-es tanév - 2013/2014-as tanév

4. A felek a projekt megvalósításához létrehoztak egy EJBI-munkacsoportot, melynek tagjai: Döme Zsuzsanna, Balogh Bea, Koós Zsuzsa, Derdák Tibor és Liska Márton.

5. Az Emberi Jogi Barát Iskola projekt keretében a felek a következő területeken működnek együtt:

 • I. A diákönkormányzat megszervezése
 • II. Emberi jogi képzés
 • III. Konfliktuskezelés az iskolában

Tovább »

     2 komment Megtekintve 7. 571 alkalommal
     Nincs komment Megtekintve 2. 950 alkalommal

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

DERDÁK TIBOR

szociológusnak, a sajókazai Doktor Ámbédkar Gimnázium alapító tanárának, vezetőjének

a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása, számos roma tehetséggondozó program elindítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZOM,

Kelt Budapesten, 2010. évi március hó 4. napján.

     7 komment Megtekintve 7. 655 alkalommal

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! Élt egyszer a messzi Indiában egy fiú, aki egy kaszton kívüli családban született. A gyermekre nem várt nagy jövő, hiszen szegénységben és kirekesztettségben élt, még a tanulás lehetőségétől is elzárva. Csakhogy a tehetséges fiúra felfigyelt egy maharadzsa, aki támogatta tanulmányait. Mindez nem egy egzotikus mese, hanem igaz történet, amelyben - akár a mesékben - végül minden jóra fordul. A fiút Ábmédkarnak hívták, ügyvédként és polgárjogi harcosként vált ismerté, mielőtt miniszter lett Indiában. A történet több ezer kilométerrel távolabb és jó-néhány évtizeddel később, ma Sajókazán folytatódik, ahol a Dr. Ámbédkar nevét viselő gimnázium a nyomorban és kirekesztettségben élő romáknak szeretne lehetőséget teremteni a kitörésre.

Forrás: MTV, Roma Magazin, 2009. február 23.

     3 komment Megtekintve 6. 772 alkalommal

Derdák TiborA Pannon Példakép Alapítvány tizenkilencedik alkalommal hirdette ki díjazottait.

A példaképeket minden negyedévben egy-egy megjelölt témához kapcsolódóan, meghatározott szempontrendszer alapján választják ki. Az Alapítvány Kuratóriuma 2009 harmadik negyedévében olyan jelölteket keresett, akik aktívan tesznek azért, hogy a magyarországi hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat bekapcsolják a többségi társadalom életébe. Példaképpé választották Czeizel Barbarát, a Korai Fejlesztő Központ vezetőjét, Derdák Tibor tanár-szociológust, illetve Dombi Gábor civil érdekvédőt.

Tovább »

     10 komment Megtekintve 8. 129 alkalommal

Gandhi: visszahívott kuratórium

Kategorizálva: Címlap, Történet      Címkézve:

A Gandhi gimnázium alapítói meghallották a szülők és a diákok szavát: tegnap új kuratórium felállításáról döntöttek.

Emlékeztetőül: május közepén új pályázatot kellett kiírni a Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium igazgatói posztjának betöltésére, mert - az addig már tíz éve az intézmény élén álló - Csovcsics Erika mandátuma lejárt. A nyertes pályázat Gidáné Orsós Erzsébeté lett, akinek kinevezése ellen az egész gimnázium megmozdult. A diákok ülősztrájkkal fejezték ki nemtetszésüket, és minden lehetséges fórumon kifejezték, vissza akarják kapni Csovcsics Erikát.

A szülők is megmozdultak: az iskola szülői tanácsa petíciót juttatott el az alapítókhoz, amelyben leírták, hogy nem értenek egyet a kuratórium döntésével, mert az új igazgató “megválasztásánál a döntő érv a cigány származása volt, és nem a szakmai alkalmassága”. A petícióban a szülők felkérték az alapítókat, hogy vizsgálják felül a kuratóriumi tagok munkáját. Az alapítók tegnap Pécsett úgy döntöttek: visszahívják a kuratóriumot. Az új kuratórium elnöke Pálmainé dr. Orsós Anna adjunktus lett, és a grémium tagja Derdák Tibor szociológus, az iskola alapítója is.

Forrás: Népszabadság

     Nincs komment Megtekintve 2. 912 alkalommal

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Mária nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok