Dr. Ámbédkar Iskola

Címlap

  Letöltés egyben (8 dokumentum, becsomagolt PDF, DOCX és XLS, 2.4 MB)

Tartalom:

 • 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához (xls)
 • 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége (docx)
 • 3. Iskolai osztályok száma, ill. az egyes osztályokban a tanulók létszáma, 2010/11-es tanév (docx) + intézményi jelentés (pdf) + intézményi összefoglaló (pdf)
 • 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói (docx)
 • 5. Az országos mérés-értékelés eredményei(docx)
 • 6. Iskolai tanév helyi rendje (docx)
     Nincs komment Megtekintve 3. 212 alkalommal

  Letöltés egyben (4 dokumentum, becsomagolt PDF, DOC és DOCX, 3.1 MB)

Tartalom:

 • 1. Nevelési Program
 • 2. Dr. Ámbédkar Iskola Fund Cigány Alapfokú Művészetoktatási Intézményének Programja
 • 3. Helyi Tanterv I. kötet
 • 4. Helyi Tanterv II. kötet
     Nincs komment Megtekintve 3. 336 alkalommal

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. A megállapodás a Dr. Ámbédkár Iskola (3720, Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.) és az Amnesty International Magyarország (1067 Budapest, Rózsa u. 44.) között jött létre.

2. Az együttműködési megállapodás célja, hogy a Dr. Ámbédkár Iskolában megvalósuljon az Amnesty International Emberi Jogi Barát Iskola (Human Rights Friendly School) elnevezésű projektje.

3. Az együttműködés időtartama: 2011/2012-es tanév - 2013/2014-as tanév

4. A felek a projekt megvalósításához létrehoztak egy EJBI-munkacsoportot, melynek tagjai: Döme Zsuzsanna, Balogh Bea, Koós Zsuzsa, Derdák Tibor és Liska Márton.

5. Az Emberi Jogi Barát Iskola projekt keretében a felek a következő területeken működnek együtt:

 • I. A diákönkormányzat megszervezése
 • II. Emberi jogi képzés
 • III. Konfliktuskezelés az iskolában

Tovább »

     2 komment Megtekintve 7. 571 alkalommal

     2 komment Megtekintve 8. 523 alkalommal


Fotók: Klikk ide!

     1 komment Megtekintve 3. 716 alkalommal

A Független Színház egy éve a Budapesti Tavaszi Fesztiválon mutatta be a cigánygyilkosságok és a szegénység témáját feldolgozó Tollfosztás című előadást. A nemrég külföldön is bemutatott színdarabot Balogh Rodrigó írta és rendezte. A színészt, színházi pedagógust és társadalmi vállalkozót a kitörési lehetőségekről és a darab sorsáról kérdeztük.

- Művészetről vagy társadalmi szerepvállalásról volt szó elsősorban, amikor nekikezdtél a Tollfosztásnak?

Balogh Rodrigó

Balogh Rodrigó: Szerintem nem kell a kettőt elválasztani. Engem az önmagáért való művészet nem érdekel. Számomra a színház eszköz, hogy felhívjam a figyelmet bizonyos társadalmi jelenségekre, amelyeken a néző kénytelen lesz gondolkodni, miután megnézte a darabot. A Tollfosztásban egyebek között az intézményi anomáliákat kívántuk körüljárni, amelyek cigányokat és nem cigányokat egyaránt sújtanak Magyarországon, a diszkrimináció és agresszió jelenségeinek hátterét, valamint azt, hogy számos cigány és nem cigány gyereket öltek meg az elmúlt években ebben az országban, és a lakosság nem reagált érdemben ezekre az esetekre. Másrészről azokról a szociális kezdeményezésekről sem gondolok sokat, amelyekben csak a hátrányos helyzetű emberek támogatása és látszatcselekvések szerepelnek. Ha valaki cigány származású fiatalokkal csinál színházat, annak ugyanúgy meg kell ütnie egy minőségi szintet, mintha végzett színészek lennének a társulatban. Én azért akartam gyerekekkel dolgozni, mert ezek a történetek csak az ő nézőpontjukból, csak az ő játékukkal válhatnak igazán hitelessé és élővé.

Tovább »

     Nincs komment Megtekintve 2. 798 alkalommal

Ezerszirmú cigány lótuszvirágSzemetet szedtek, sepregettek, falat takarítottak, és gazoltak azok az önkéntes fiatalok, akik a Factory Aréna körül dolgoztak hétfőn délelőtt, az Európai Önkéntesség Hete 2011 programsorozat keretein belül.

Az Európai Önkéntesség Hete 2011 első miskolci megmozdulásán hétfőn Miskolcon közel 30 fiatal szedett szemetet, és járult hozzá a valamikori DAM gyártelepen lévő Factory Aréna környékének megtisztulásához. Az Alsózsolcáról, Hegymegről és Sajókazáról érkező diákokhoz a helyi fiatalok is csatlakoztak, így délelőtt 10 órától számos helyszínt tudtak megtisztítani. – Az akció során több mint 20 zsák hulladék gyűlt össze – mondta el portálunknak Parai Roland programkoordinátor, aki azt is hozzátette, hogy nem csupán a szemétszedés volt a cél, hiszen az önkéntesek a járdákat, útszakaszokat is megtisztították, valamint a falak tövében kibújt gyomnövényeket is eltávolították. Parai azt is hozzátette, hogy a munkálatokhoz szükséges eszközöket a KKSK Két keréken Gördülő Alapítvány, valamint a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. biztosította az akcióban résztvevőknek, így volt munkavédelmi kesztyűjük, szemeteszsákjuk, de még elemózsiájuk is.

A projekt egyébként több nagyvárosban is megrendezésre került, hogy hatékony kísérleti lehetőséget teremtsen az élhetőbb városrészek megteremtésére. Városunkban az egykori Diósgyőri Vasgyárat és környékét kezdték el megtisztítani az önkéntesek. A Más –kép(p) programok során helyi öntevékeny fiatalok kortársaik bevonásával Flash Mob akciókat szervezve tesznek lépéseket, hogy szebbé tegyék az említett célterületet. Szemétszedés, parkosítás, faültetés, szobrok rendbe tétele a cél. Az akció tovább folytatódik, ugyanis június 9-én a Kabar utca környékét kezdik el kitakarítani, helyi lakosok bevonásával, az önkéntesek, majd másnap a Vasgyár környékén található, lehangoló állapotban lévő Vendégházat, annak területét és az “Árnyas kert” környékét célozzák meg.

Forrás: MiNap Online

     1 komment Megtekintve 2. 987 alkalommal

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Mária nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok