Dr. Ámbédkar Iskola

Címlap

Iskolánk 2013. március 1-je és április 30-ika között a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA), az Európai Bizottság valamint a Nyílt Társadalom Intézetért Alapítvány OSIYOUTH Program támogatásának keretében sikeresen megvalósította a „Vitakészségek fejlesztése szegregált környezetben élő, halmozottan hátrányos fiatalok körében” című disputa pályázatát. Az eltelt két hónap során intézményünk mind a négy tagintézményében vitaköröket hoztunk létre, amelyekben a helyi koordinátorok hétről-hétre készségfejlesztő foglalkozásokat tartottak. A pályázati program során a DIA munkatársa, Kiss László folyamatos szakmai segítségével támogatta munkánkat legyen szó a programok megvalósításáról vagy a kollégák szakmai továbbképzésének biztosításáról.

Tovább »

     Nincs komment Megtekintve 2. 626 alkalommal

Disputa nap a Pince Klubbal

Kategorizálva: Címlap   

2013. április 25-én, csütörtökön a sátai és csernelyi tanodás-disputás diákok iskolánkban vendégül láttuk a budapesti pinceklubbos diákokat. A Pince Klub hasonló közegből származó fiatalokkal foglalkozik, akárcsak a mi iskolánk. Iskolán kívüli képességfejlesztő, szabadidős- és sport programokat szervez hátrányos helyzetű fiatalok számára, hogy hasznos, tevékeny elfoglaltságot biztosítson számukra, megakadályozván így a nagyváros utcáin való csellengést. Profiljukban hasonló feladatot látnak el, mint a mi tanodánk. A találkozón a sátai és a pesti disputások közös foglalkozáson vettek részt, amit az ottani kollégákkal közösen szerveztünk és bonyolítottunk le. A gyerekek már az első percekben megtalálták a közös hangot köszönhetően az élményközpontú játékos gyakorlatoknak, amelyeknek elsődleges célja a csapatépítés és a képességfejlesztés volt.

Tovább »

     Nincs komment Megtekintve 2. 866 alkalommal

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz!

Az Usából, Dél-Amerikából és Európa több országából érkeztek résztvevők a Magyar Cirkusz Egyesület és a Dr Ámbédkar iskola legújabb projketjére.

2013. április 28-május 5. között 15 ámbédkaros diák, kísérőtanáraik és több mint 20 profi artista, zsonglőr és zenész részvételével lezajlott az első sakókazai Etnocirkusz projekt!

Social Educircation

A Social Educircation 2 éves nemzetközi együttműködés egyik állomása Magyarország, ahol a Borsodban működő Dr. Ámbédkar Iskola tanulóival és tanáraival közösen egy amatőr cirkuszi műsor jött létre és került bemutatásra a borsodi falvakban, Rakacán és Sajókazán.

Ez az akció egy hosszabb folyamat része, amelyben azt vizsgáljuk, hogyan lehet a cirkuszi készségeket és a zsonglőr tudást szociális munkára használni. A program során rendszeres egyeztetésekre is sor kerül az egyes cirkuszi készségek oktatásának módszertanáról és a kapcsolódó pedagógiáról.

Tovább »

     Nincs komment Megtekintve 2. 247 alkalommal

Hevenu sálom alehem! Távesz baktalo!

Tapasztalataink szerint a zsidó és cigány közösségekben felmerülő probléma az intolerancia, ami alól a fiatalabb generáció sem kivétel. Úgy gondoljuk, egy közös tábor roma és zsidó fiatalokkal lehetőséget teremt arra, hogy azok a zsidó középiskolások, akik részt vesznek programunkon tapasztalataikat, élményeiket személyes szinten túl saját iskoláikba, baráti társaságaikba, a zsidó és cigány közösség egészébe továbbadják a jövőben.

A tábor címében szereplő két szó közül az első cigány, a másik héber eredetű. Ezt a logikát követve szeretnénk összehozni roma és zsidó fiatalokat — táborunkban a két kisebbség tagjai a baráti kapcsolatok, közös élmények és egymástól — egymásról való tanulás során közelebb kerülhetnek a zsidó illetve a cigány kultúrához. A közös élményeket követően pedig olyan tapasztalat birtokában lesznek a táborozók, mellyel saját, lokális, budapesti környezetükre is hatással lehetnek.

Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a Dr. Ámbédkar Iskola és a Szarvasi Zsidó Nemzetközi Ifjúsági Tábor egy közös hétvégét szervezett, mely Salgótarjánon került megrendezésre 2013. április 19-21-én.

Tovább »

     Nincs komment Megtekintve 3. 110 alkalommal

A buddhista közösség által fenntartott iskolánk életében fontos célkitűzés, hogy élő kapcsolatot ápoljunk más vallási felekezetekkel. Kiemelt szerepe van ebben az Alsózsolcán működő Metodista Gyülekezetnek, hiszen az alsózsolcai diákjainak életében meghatározó erkölcsi és szellemi támogató erőt jelent ez az élő keresztény közösség.

Örömmel fogadtuk Erdei Nagy László metodista lelkipásztor kezdeményezését, aki közös húsvéti  istentiszteletre invitálta a Dr. Ámbédkar Iskola diákjait. Ezáltal az ózdi, sajókazai és alsózsolcai diákok együtt készülhettek fel lélekben a Húsvétra.

Erdei Nagy László prédikációja a Húsvét örök üzenetéről szólt, de külön üzenetet hordozott a diákok számára. Arra hívta fel figyelmüket, hogy az életben nincs pótvizsga, de  Jézus tanítása mindenkihez szól és az erkölcsös élet útja mindenki számára nyitva áll.

A prédikációt követően a három telephely diákjai, egy -egy mondatot idéztek fel a Hegyi beszédből.

Derdák Tibor igazgató úr ünnepi köszöntője szintén Jézus szavaira épült: „Ti azért legyetek  tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes”. Nem vagyunk tökéletesek, nagyon sokat kell tanulnunk, de jó irányban haladunk. Hálás köszönet ezért a szülőknek, rokonoknak, akik minden erejükkel azon fáradoznak, hogy gyermekeiket megtartsák a tökéletesség felé vezető úton.

Tovább »

     Nincs komment Megtekintve 2. 742 alkalommal

2012. augusztus 31-én lezárult az Alap és középfokú oktatási rendszerek megerősítése az ózdi kistérségben/Kistérségi tanoda program, mentori hálózat kialakítása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében c. TÁMOP 3.3.7.-09/2-2009-0006 azonosítószámú projekt, amelynek szakmai megvalósítója - 2010. szeptemberétől 11 települést hálózatba összefogva - a Dr. Ámbédkar Iskola volt.

A projektben 6 ingatlan került felújításra.

Közel 400 - többségében halmozottan hátrányos helyzetű – fiatal vehetett igénybe több mint 2300 órányi délután és hétvégi szolgáltatást, amelyeket a középosztálybeli szülők általában megvásárolnak gyermekeiknek. Projektmódszerrel szerveztünk kompetencia alapú foglalkozásainkat 18 foglalkozásvezető, 2 angol tanár és 2 informatikus kolléga segítségével. A tanulási motivációt segítette a 6 kirándulás-uticél, az 57 múzeumpedagógiai foglalkozás; településenként 3 színház- és 1 mozilátogatás, 1 közös cirkuszi előadás; 4-4 családi nap és sportnap, tánc-, népismereti- és drámafoglalkozások, 163 identitásest, 65 egészségügyi előadás, komplex gyermek-tréning, nyári balatoni tábor 7 turnusban.

Tettük mindezt azért, hogy a tanodás nyolcadikosok fele érettségit adó, hiányszakmát nyújtó képzéseket válasszon. A Tanodasztenderd alapján szervezett pedagógiai munka kiemelt céljai között tartotta számon a széleskörű együttműködést, a személyiség- és közösségfejlesztést, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Utóbbi eredményességét 6 tehetségcsoport bizonyítja (médiaműhely, angol- informatika tréning, tánc, kórus és önismereti csoport).

A családdal való kapcsolattartást 22 mentor, 10 ckö koordinátor és 2 szociális munkás segítette. Módszertani tudásunkat továbbképzések segítségével fejleszthettük.

A médiás fiatalok által szerkesztett honlapjainkon betekinthetnek a tanoda mindennapjaiba:
http://balatanoda.postr.hu, http://tanoda.postr.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Hervoly Vanda, szakmai vezető

     1 komment Megtekintve 6. 365 alkalommal

A sajókazai Dr. Ámbédkar Iskolában a diákok színvonalas műsorral emlékeztek meg az 1848. március 15-ei eseményekről. A diákok hosszasan készültek a neves eseményre, a felkészítő tanárok nagy örömére. A viharos időjárás miatt, a szabadtéri rendezvények megtartására nem adódott lehetőség, de az iskola falai között így is sokan összegyűltünk. Meghívott vendégünk volt a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium diákja, Zsidek Lili, aki aktívan részt vett a műsorban is.

Szintén a vendégeink között köszönthettük Stefán László polgármester urat aki ünnepi beszédet mondott, valamint Juhász Lászlónét a Nappali Szociális Központ intézményvezetőjét, és Zsidekné Székely Adél családgondozót.

Tovább »

     Nincs komment Megtekintve 5. 534 alkalommal

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Vendel nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok