Dr. Ámbédkar Iskola

Címlap

Kedves Híveink!

Kategorizálva: Címlap   

Egy évtizedes tiltás után ez évtől ismét fölajánlhatjuk személyi jövedelemadónk 1 %-át a Dzsaj Bhím roma buddhista közösségnek.

A hazai adózók így újra támogathatják a Dr Ámbédkar Középiskolában tanuló diákok tanulmányait.

Új technikai számunk: 2453

Szeretettel várjuk kedves híveink felajánlásait.
Orsós János elnök

     Nincs komment Megtekintve 138 alkalommal

A Dr. Ámbédkar Technikum büszke arra, hogy az Indahouse 5 fiatalja nálunk szerez középiskolai végzettséget:

     Nincs komment Megtekintve 103 alkalommal

A 2021/20222-es tanév felvételi tájékoztatója: Letöltés.

     Nincs komment Megtekintve 178 alkalommal

Kedves Támogatónk!

Kategorizálva: Címlap   

A Dr. Ámbédkar Iskola 2007-ben jött létre Sajókazán a Dzsaj Bhím Közösség fenntartásában. Az iskola célja, hogy olyan közösségekben is megnyíljon a továbbtanulás lehetősége, ahol az érettségizettek aránya nem éri el az 1%-ot. 

A Nyílt Társadalom Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat segítségével Sajókazán nyitotta meg épületét, melyet Pelényi Margit építész tervezett. Az elmúlt 13 évben általános iskolai végzettséget szerzett felnőttek száma 113 fő. Iskolánkban valamilyen tantárgyból 114 fő tett érettségi vizsgát.

Az iskola 2016-ban a Badur Alapítvány támogatásával Miskolcon új épületbe költözhetett. Az épület bővítését az Indiai Köztársaság alelnöke Hamid Ansari és felesége Salma Ansari támogatta. 

2018-ban a Magyar Kormány támogatásával megnyílhatott az iskola munkáját segítő Martin Luther King Kollégium. A szalagot Farkas Félix, az Országgyűlés roma nemzetiségi szószólója vágta át. 

A Dr. Ámbédkar Iskola köznevelési szerződése 2020 augusztus 31-vel lejárt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem hosszabbítja meg a szerződést, és újat nem köt az iskola fenntartójával. Ezzel egyidőben a Minisztérium más, hátrányos helyzetű diákok érdekében működtetett oktatási intézmények működési támogatását is leépítette, mint a Wesley János Iskola, vagy a berettyóújfalusi Igazgyöngy Művészeti Iskola Az iskola működési költségeiből ezért kb. 30 millió forint fog hiányozni az elkövetkező tanévben.

A Dr. Ámbédkar Iskola működésének támogatása:

Számlatulajdonos:
Dzsaj Bhím Triratna Buddhista Közösség (az iskola fenntartó szervezete)
7623 Pécs, Szabadság út 19-21.
  
Számlavezető pénzintézet neve: 
Raiffeisen Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám
12001008-00156776-00100009

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):  
HU52 1200 1008 0015 6776 0010 0009

PayPal:


Kedves Adományozó! Az iskola elérte az 5 millió forintot, köszönjük, - az iskolának további 25 millió forintra van szüksége az éves működéshez.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium már egy évvel ezelőtt lépéseket tett az iskola finanszírozására azon a módon, hogy a Dr. Ámbédkar Iskola technikummá alakul, így tanulóink az érettségi mellett szakmát is szerezhetnek. Az intézmény e célból korszerű bútorokat, számítógép-parkot és fejlesztő eszközöket kapott az ITM-től valamint az Idetartozunk Egyesület és Roma Education Fund támogatásából. A technikummá alakulás is megtörtént, de a jogszabályváltozás miatt iskolánk csak 2021-től tud az ITM-hez csatlakozni. Az iskola nem kaphat normatív támogatást a szakmai orientációs évfolyamára. Ez alapján kb. 18 millió forinttól esik el az intézmény.

Az évek során iskolánk a velünk együttműködő roma közösségekkel Manumissio néven ösztöndíj rendszert indított számos magánszemély egyéni felajánlásaira alapozva. A Manumissio honlapja: www.5barat.com

Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:

Számlavezető pénzintézet neve:
Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Számlatulajdonos:
Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
3532 Miskolc, Tátra utca 2.
3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

Pénzforgalmi jelzőszám:
16200106-11616685

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

PayPal:


Kedves Adományozónk! Az ösztöndíjalap elérte a 900 ezer forintot, amely 30 diákunk egy havi ösztöndíjára elegendő, köszönjük, - az ösztöndíjalapunkat szeretnénk az elkövetkező hónapokban több diák számára is elérhetővé tenni, amihez további segítséget kérünk.

Sajtómegjelenések:

Megint a legelesettebbeken rúgnak egyet

Annyiszor kell felállni a padlóról, hogy érzem magamon és a csapaton is: fogy az erőnk

     Nincs komment Megtekintve 3. 017 alkalommal
     Nincs komment Megtekintve 39 alkalommal

     Nincs komment Megtekintve 1. 532 alkalommal

Martin Luther King Kollégium

Kategorizálva: Címlap   

Martin Luther King Kollégium

2018. 08. 27-én, hétfőn számos illusztris vendég jelenlétével, mindannyiunk örömére megnyitotta kapuit a tehetséges gimnazisták számára épült, a Dr. Ámbédkar Gimnázium mellett működő Martin Luther King Kollégium. Ezúton is hálánkat fejezzük ki minden patrónusunknak a támogatásukért és a Magyar Kormánynak, hogy létrejöhetett a Kollégium!

     Nincs komment Megtekintve 1. 963 alkalommal

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Mária nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok