Dr. Ámbédkar Iskola

Azt kell fésülni, aki kócos

2008.11.10. Kategorizálva: Címlap, Könyvtár      Címkézve: , , , , ,

A pécsi Gandhi Gimnázium a minta (MTI - Kálmándy Ferenc)

Elkötelezett oktatás a fekete lyukakban

Nemrégiben Szegeden néhány pedagógus egy fórumon alpári kifejezésekkel illetett cigány gyerekeket.Azt hitték, magánlevelekben utálkoznak... (Forrás: DM/DV-grafika) Vannak azonban olyan pedagógusok, akik azt tekintik hivatásuknak, hogy elvigyék őket legalább az érettségiig.

- Azt mondjuk, piacképesség, ők azt mondják, segédmunka, vagy ami éppen adódik. Erre érettségivel kontrázunk, amire a válasz: “Az meg mi?”

Ezerötszáz cigány ember él Sajókazán. Nekik az “érettségi” mellett a “jövőkép” sincs a mindennapos szóhasználatukban. Sokkal inkább értik a “kamatos” kifejezést, ami lassan már nekünk is világos lesz, hiszen az uzsorakamat intézménye kistérségek lakóinak az életét keseríti sok éve. Sajókaza, Hegymeg, Alsóvadász… ezek a falvak Magyarország térképén fekete lyukakká váltak. A cigányok sorsa errefelé hasonló az indiai dalitokéhoz, akiknek még az árnyéka is érinthetetlen. Ezekre a helyekre is el kell vinni az érettségi lehetőségét, támadt az ötlete néhány elkötelezett embernek.

- Iskolánk a második tanévét kezdte el - meséli Derdák Tibor, a sajókazai Dr. Ámbédkar Gimnázium igazgatója. - Olyan borsodi közösségeket szolgálunk ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg egy százalék alatt van. Azért jöttünk épp Sajókazára, mert itt van már két egyetemistánk, egy szociális munkás és egy joghallgató: Lázi István Benő és Rontó Zoltán. Ők kérték, hogy szomszédaiknak, rokonaiknak helyben kínáljuk föl a továbbtanulás lehetőségét. Reméljük, hogy később a jobb státusban lévő családok, netán a nem cigányok gyerekei is eljönnek hozzánk.

Derdák Tibor elmondja, hogy évekkel ezelőtt találkoztak dr. Ámbédkar alakjával és az indiai kirekesztettek, az “érinthetetlen” dalitok buddhista mozgalmával. Ez a világ legnagyobb hátrányos helyzetű kisebbségének polgárjogi szerveződése, mely sok-sok millió embernek siet a segítségére Ázsiában - szakasztott olyan nyomortelepeken, mint amilyen Sajókazán is van. Így látta ezt kollégája, Orsós János is Indiában tett látogatása alkalmával. Ezért hozták létre saját egyházi szerveződésüket, a Dzsaj Bhím Közösséget, amely Sajókazán, a falu közepén lévő épületet május óta működteti. Itt pingpongasztal, csocsó, számítógépek várják a falu cigány és nem cigány gyermekeit. Az internet segítségével angol nyelven mindennapos kapcsolatot ápolhatnak a diákok a hozzájuk hasonlóan hátrányos helyzetből induló, indiai egyetemistákkal, köztük Ashwin Jangammal, aki tavaly egész nyáron át önkénteskedett Sajókazán, Alsószentmártonban Gilvánfán.

A közösség feladatának tekinti, hogy a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesnek mutassa föl, ugyanakkor érvényesülési mintákat közvetítsen a falusi szegényeknek. A gimnázium nappali és esti tagozatos hallgatóinak együtt tartják az órákat. A hazai szociálpolitikai rendszer visszásságai miatt a tizennyolc évesnél idősebbek abban érdekeltek, hogy munkanélküli státusban legyenek, ezért nem lehetnek nappali tagozatos hallgatók. A diákok harmada árva, nekik viszont nappalisoknak kell lenniük ahhoz, hogy árvajáradékot kapjanak, de a kisebb munkalehetőségeket persze ugyanúgy ők is megragadják. A mélyszegénység tragikus viszonyai között trükközésre kényszerülnek hogy eljussanak az érettségiig.

Orsós János, a közösség vezetője maga is cigánytelepen nőtt föl.

- A cigány tanulók középfokú oktatásban való megjelenésének első állomása, a pécsi Gandhi Gimnázium a büszkeségünk - jegyzi meg. - Ide integrált körülmények között élő roma gyerekek kerültek. De olyan helyeken mint Sajókaza, Gilvánfa vagy Alsószentmárton, sokáig egyetlen gyerek sem tudott élni ezzel a nagyszerű lehetőséggel. Az olyan programok, mint a Józsefvárosi Tanoda vagy a mánfai tehetséggondozó Collegium Martineum sem érik el a szegregált térségek gyermekeit. Nekik tehát helyben kínáljuk fel az érettségit adó iskolát. Így jött létre Baranyában a Kis Tigris Gimnázium, Szabolcsban a Dankó Pista Gimnázium és Borsodban a Dr. Ámbédkar. Kicsit féltünk, hogy a gettóban gettóiskola lesz, de arra jutottunk, hogy a középiskola ma már alapszolgáltatás, és ezt nyújtanunk kell annak is, aki a cigánytelepen élve még ilyen egyszerűen látja az érvényesülés útját: “Leérettségizek, utána targoncavezető szeretnék lenni.” A falvakban egyre többen lesik el a jó példát, és az érettségi megtelik jelentéssel - mondja.

A tiszaladányi polgármester, Benkő Ferenc hozzáteszi: náluk az egész falu és a testület támogatja a cigány gyerekek továbbtanulását, mert a faluban az a mondás járja, hogy “azt kell fésülni, aki kócos”.

Farkas Ágnes, Népszabadság, 2008. október 25.

Nincs komment:

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Vendel nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok