Dr. Ámbédkar Iskola

Amióta világ a világ, szegregálnak

2008.02.18. Kategorizálva: Címlap, Sajtó      Címkézve:

Húsz éve cigánytelepeken lakom, Baranyától BorsodigDerdák Tibor a kritikus határról.

Sajókazán, ahol most gimnáziumot nyitottak, Derdák Tibor volt SZDSZ-es honatya szerint ezer ember nyomorog kalkuttai körülmények között. Ezeket az embereket el kell juttatni oda, hogy felelősséget tudjanak vállalni a saját életükért. De előbb az iskolában kell integrálni őket. Derdák Tibor ritkán mozdul ki Borsod megyéből, a napokban mégis megtette - részt vett egy, a cigányok oktatási helyzetével foglalkozó budapesti konferencián. Ő tudja, miről beszél: a sajókazai gimnázium és szakképző iskola igazgatója. Itt cigányok tanulnak.

- Egy kutatás nemrég arra az eredményre jutott, hogy sok pedagógus nem hisz az elkülönítés nélküli tanításban, és vannak intézmények, amelyek csak azért veszik fel az integrált oktatást programjukba, hogy több pénzhez jussanak. Egy másik vizsgálat ugyanakkor megállapította, hogy közös osztályokban mind a roma, mind a nem roma gyerekek jobban teljesítenek.

- Mindkét kutatást ismerem. Azt gondolom, az integráció az egyetlen törvényes, tisztességes, becsületes, demokratikus út, más megoldás nincsen.

- Ön találkozott a munkája során a tanárok előítéletességével, vagy az integrációval kapcsolatos szkepszisével?

- Lépten-nyomon. A magyar társadalom az elmúlt évezredben nem jutott el az integráció gondolatáig. A jogrendszer 2002-ig nem is tartalmazta a szegregáció tilalmát. Ekkor jelent meg az első olyan jogszabály, amely ösztönözte az iskolákat arra, hogy vegyítsék a gyerekeket. 2003-ban már olyan rendelkezés is született, amely bűnnek mondja ki a szegregációt. Azóta csak öt év telt el, s ez nyilván kevés: az emberek nem tudnak egyik pillanatról a másikra hinni egy frissen jött állami tiltásban. Ezt el sem lehet várni tőlük. És igen, persze, meg kell hallgatni azokat a pedagógusokat is, akik ezt ellenzik. De nem szabad elfelejteni, hogy az ő lobbierejük nagyon erős, a cigányok pedig gyenge érdekérvényesítők. Nem javaslom, hogy az integrációs döntést az állam azokra a pedagógusokra bízza, akik, mióta a világ világ, szegregálnak. Ezt először is az érintett, áldozattá váló népréteggel kell megbeszélni. Ha a cigányokat kérdezzük, azt mondják, föl vannak háborodva, ha a gyereküket cigányosztályokba rakják. A pedagógusoknak az integráció, meglehet, újdonság, kényelmetlenség, a politikának ezt kezelnie kell. A szegregáció jogsértés, és kész.

- Egy másik vita a Magyar Gárda tagjainak kerepesi felvonulása, illetve a helyi iskolában történtek kapcsán kerekedett. Az értelmiség egy része azt mondja: a “kávéházi jogvédők” minden felelősséget a társadalomra hárítanak, miközben kiölik a romákból az öngondoskodást. Érveléseikben azt is olvashattuk, a cigány gyerekekkel sok a probléma, és meg lehet érteni a többségi szülőket, ha elviszik a gyerekeiket egy olyan iskolából, ahová sok roma jár.

- Én húsz éve cigánytelepeken lakom, Baranyától Borsodig. Emlékeztetnék rá, hogy Amerikában hatósági erőszak kényszeríttette ki az integrációt, már a hatvanas években. Indiában a függetlenség első vívmánya volt az érinthetetlenek elkülönítésének felszámolása. Magyarországon ez a kérdés csak most, húsz évvel a rendszerváltás után kerül elő.

- A szabad iskolaválasztás is szorosan kapcsolódik ehhez a vitához.

- A szabad iskolaválasztás nagyon ritka a demokratikus országokban, különösen ebben a szélsőséges formájában, ahogyan nálunk van. Ezt a rendszerváltás egyik vívmányának tartjuk, de káros következményeit az államnak kompenzálnia kell.

- Nincs igazság abban, hogy ha minden segítséget az államtól várunk, akkor az megfojtja az alulról jövő kezdeményezéseket?

- Híve vagyok ennek az álláspontnak. Szerintem is az a jó társadalom, ahol az állampolgárokban van felelősség. Ám ha egy állampolgár nem tud rendes iskoláztatáshoz jutni, nem tud normális lakáskörülményeket teremteni magának, és az átlagos jövedelmi viszonyok teljesen elérhetetlenek a számára, akkor öngondoskodásról és demokratikus felelősségvállalásról nem beszélhetünk.

- Hol a kritikus határ? És mi történik, ha ezt átlépjük?

- Szerintem a folyamat eljutott a kritikus pontig. A szélsőjobb már fölismerte ezt, és stratégiát váltott: nyíltan a romák ellen fordult. Egy stabil demokrácia nem tűrheti el, hogy ilyen súlyos kihívások érjék. Az államnak vissza kell vernie ezt a támadást, és tennie kell, hogy ne legyenek teljesen kiszolgáltatott tömegek, amelyeknek semmiféle esélyük nincsen például középiskolai végzettségre. Ma Magyarországon a fiatalok 70 százaléka érettségizik - a cigányoknak csak 10 százaléka. Sajókazán, ahol most gimnáziumot nyitottunk, ezer ember nyomorog kalkuttai körülmények között. Közülük mindössze hatan érettségiztek! Egy ilyen helyre született gyerek legalább tíz, de inkább húsz évvel korábban fog meghalni, mint mások. Ilyen különbségeket egy demokráciában tartósan nem lehet elviselni. Ezeket az embereket el kell juttatni oda, hogy felelősséget tudjanak vállalni az életükért. De amikor föl sem merül, hogy ezeket a fiatalokat a közeli város gimnáziuma felvegye, akkor előbb az oktatásügytől várjuk el a felelősségvállalást, a cigány fiataloktól csak utána.

- Ha a cigány érdekérvényesítés erősebb lenne, az integrált oktatás is erősebb lábakon állna?

- Igen. Most nincs ilyen érdekérvényesítő erő.

- Miért? Hol bukik el?

- A Tanoda program csődje jól mutatja, milyen, amikor nincs érdekérvényesítő képesség. De milyen könnyedén költ milliárdokat a mindenkori kormány a falusi középosztály gyermekei számára létrehozott Arany János programra! Ott ugyebár mások a viszonyok. Diplomás, jó lakáshelyzetű emberek képviselik ezeket az érdekeket. A cigányok erre nem képesek. A kör e ponton most bezárul.

(Népszabadság)

Nincs komment:

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Gyöngyi nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok